Μουσική

Εκτός από την σωματική άσκηση το να ακούσεις (πραγματικά χωρίς άλλες σκέψεις) την κατάλληλη μουσική έστω λίγα λεπτά την ημέρα με κλειστά μάτια και προσέχοντας τον ρυθμό της αναπνοής σου (ίσος χρόνος εισπνοή ίσος χρόνος εκπνοή), είναι απόλυτα χαλαρωτικό τόσο για το νευρικό σύστημα, όσο για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Υ.Γ. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε το μουσικό κομμάτι

Μουσική

Εκτός από την σωματική άσκηση το να ακούσεις (πραγματικά χωρίς άλλες σκέψεις) την κατάλληλη μουσική έστω λίγα λεπτά την ημέρα με κλειστά μάτια και προσέχοντας τον ρυθμό της αναπνοής σου (ίσος χρόνος εισπνοή ίσος χρόνος εκπνοή), είναι απόλυτα χαλαρωτικό τόσο για το νευρικό σύστημα, όσο για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Υ.Γ. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε το μουσικό κομμάτι

Μουσική

Εκτός από την σωματική άσκηση το να ακούσεις (πραγματικά χωρίς άλλες σκέψεις) την κατάλληλη μουσική έστω λίγα λεπτά την ημέρα με κλειστά μάτια και προσέχοντας τον ρυθμό της αναπνοής σου (ίσος χρόνος εισπνοή ίσος χρόνος εκπνοή), είναι απόλυτα χαλαρωτικό τόσο για το νευρικό σύστημα, όσο για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Υ.Γ. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε το μουσικό κομμάτι

Μουσική

Εκτός από την σωματική άσκηση το να ακούσεις (πραγματικά χωρίς άλλες σκέψεις) την κατάλληλη μουσική έστω λίγα λεπτά την ημέρα με κλειστά μάτια και προσέχοντας τον ρυθμό της αναπνοής σου (ίσος χρόνος εισπνοή ίσος χρόνος εκπνοή), είναι απόλυτα χαλαρωτικό τόσο για το νευρικό σύστημα, όσο για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Υ.Γ. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε το μουσικό κομμάτι

Μουσική

Εκτός από την σωματική άσκηση το να ακούσεις (πραγματικά χωρίς άλλες σκέψεις) την κατάλληλη μουσική έστω λίγα λεπτά την ημέρα με κλειστά μάτια και προσέχοντας τον ρυθμό της αναπνοής σου (ίσος χρόνος εισπνοή ίσος χρόνος εκπνοή), είναι απόλυτα χαλαρωτικό τόσο για το νευρικό σύστημα, όσο για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Υ.Γ. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε το μουσικό κομμάτι

Μουσική

Εκτός από την σωματική άσκηση το να ακούσεις (πραγματικά χωρίς άλλες σκέψεις) την κατάλληλη μουσική έστω λίγα λεπτά την ημέρα με κλειστά μάτια και προσέχοντας τον ρυθμό της αναπνοής σου (ίσος χρόνος εισπνοή ίσος χρόνος εκπνοή), είναι απόλυτα χαλαρωτικό τόσο για το νευρικό σύστημα, όσο για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Υ.Γ. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε το μουσικό κομμάτι

Μουσική

Εκτός από την σωματική άσκηση το να ακούσεις (πραγματικά χωρίς άλλες σκέψεις) την κατάλληλη μουσική έστω λίγα λεπτά την ημέρα με κλειστά μάτια και προσέχοντας τον ρυθμό της αναπνοής σου (ίσος χρόνος εισπνοή ίσος χρόνος εκπνοή), είναι απόλυτα χαλαρωτικό τόσο για το νευρικό σύστημα, όσο για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Υ.Γ. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε το μουσικό κομμάτι

Μουσική

Εκτός από την σωματική άσκηση το να ακούσεις (πραγματικά χωρίς άλλες σκέψεις) την κατάλληλη μουσική έστω λίγα λεπτά την ημέρα με κλειστά μάτια και προσέχοντας τον ρυθμό της αναπνοής σου (ίσος χρόνος εισπνοή ίσος χρόνος εκπνοή), είναι απόλυτα χαλαρωτικό τόσο για το νευρικό σύστημα, όσο για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Υ.Γ. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε το μουσικό κομμάτι

Μουσική

Εκτός από την σωματική άσκηση το να ακούσεις (πραγματικά χωρίς άλλες σκέψεις) την κατάλληλη μουσική έστω λίγα λεπτά την ημέρα με κλειστά μάτια και προσέχοντας τον ρυθμό της αναπνοής σου (ίσος χρόνος εισπνοή ίσος χρόνος εκπνοή), είναι απόλυτα χαλαρωτικό τόσο για το νευρικό σύστημα, όσο για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Υ.Γ. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε το μουσικό κομμάτι

Μουσική

Εκτός από την σωματική άσκηση το να ακούσεις (πραγματικά χωρίς άλλες σκέψεις) την κατάλληλη μουσική έστω λίγα λεπτά την ημέρα με κλειστά μάτια και προσέχοντας τον ρυθμό της αναπνοής σου (ίσος χρόνος εισπνοή ίσος χρόνος εκπνοή), είναι απόλυτα χαλαρωτικό τόσο για το νευρικό σύστημα, όσο για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Υ.Γ. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε το μουσικό κομμάτι