Joseph Pilates

J. Pilates

Joseph-Pilates“Εάν η σπονδυλική σου στήλη είναι μη ευέλικτη και σκληρή στα 30 σου χρόνια, είσαι γέρος.
Αν είναι εντελώς ευέλικτη στα 60 σου χρόνια, είσαι νέος”.