Το Pilates εξαιρετικός τρόπος γύμνασης για να ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα σε όποια ηλικία κι αν βρισκόμαστε.

 

Λίλλυ Βελισσαρίου

Δυστυχώς από το νέο καθιστικό στιλ ζωής που κάνουμε, δεν έχουμε σωματικά ερεθίσματα κι έτσι το νευρικό μας σύστημα συνεχώς χειροτερεύει. Το ευχάριστο είναι ότι το νευρικό σύστημα διατηρεί νευροπλαστική ποιότητα κι έτσι καθ όλη τη διάρκεια της ζωής μας κι αν εμείς του δώσουμε τα σωματικά και τα πνευματικά ερεθίσματα μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε κι αυτό να είναι αποδοτικό σε όποια ηλικία κι αν βρισκόμαστε. Το νευρικό σύστημα δεν γερνάει εάν εμείς δεν το αφήσουμε. Έτσι λοιπόν το Pilates γίνεται ένα εξαιρετικό μέσον με το οποίο μπορούμε να δίνουμε τα ερεθίσματα στο νευρικό μας σύστημα κι αυτό να λειτουργεί ώστε να μας προσφέρει υγεία και υποστήριξη για μια καλή ζωή.pilates