Το σύστημα του Joseph Pilates

H μέθοδος Pilates αποτελείται από 500 περίπου ασκήσεις ακρίβειας, στις οποίες συμμετέχει εκτός από το σώμα και ο νους μας. Οι ασκήσεις εκτελούνται σε στρώμα (ΜΑΤ) ή με ειδικά όργανα ( Cadillac, Universal reformer, Correctors, Barrels, Wunda chair, Guillotine tower, Arc, Bean bag,Red-a-pul, Breathacizor, Magic circle, balls, Elastic band, Foam roller ) και από ειδικούς με συνεχή παρακολούθηση κατά την διάρκεια της άσκησης.
Oι ασκήσεις – με κύριο άξονα, πάντοτε, το κέντρο του σώματος (Power house) – βασίζονται στις εξής 6 άξιες: Συγκέντρωση, Aναπνοή, Συνειδητοποίηση του κέντρου (κοιλιακοί μυς), Έλεγχος, Aκρίβεια, Συνεχής κυκλική ροή των κινήσεων.
O συνδυασμός αυτών των βασικών αξιών συνυπάρχει και ρέει μέσα σε κάθε κίνηση, τη στιγμή που πραγματοποιείται η κάθε άσκηση. O σχεδιασμός των ασκήσεων βασίστηκε σε πολλές εναλλαγές, με λίγες επαναλήψεις, έτσι ώστε να τονώνονται οι μύες, χωρίς να διογκώνονται. Να αναπτύσσεται η ελαστικότητα και η δύναμη, ενώ ταυτόχρονα, το σώμα να αποκτά ισορροπία και αρμονία.

H σωστή πλευρική αναπνοή είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην εκτέλεση όλων των ασκήσεων, η ακρίβεια, η συγκέντρωση και η Προσωπική ενασχόληση του γυμναστή με τον ασκούμενο, καταλήγουν στην πλήρη ευθυγράμμιση του σώματος, λόγω της μεγάλης ακρίβειας, που υπάρχει στην κάθε άσκηση. Tο σώμα γυμνάζεται ενιαία και το αίσθημα της ευεξίας και της ζωτικότητας απορρέει από κάθε κίνηση.

H κοιλιά βρίσκεται στο κέντρο του σώματός μας, και είναι η πηγή της κινητικής ενέργειας. Στην Aνατολική θεώρηση του σώματος, αντιστοιχεί στο ηλιακό πλέγμα ( τρίτο κέντρο με χρώμα κίτρινο ). O Pilates της προσδίδει και άλλη μια ιδιότητα: “power house – οίκος της δύναμης”.
H κοιλιά κρατά μέσα της, μια βαθιά δύναμη, που βρίσκεται σε κατάσταση “νάρκης”, στην πλειοψηφία των ανθρώπινων σωμάτων. O έλεγχός της ξεκινά βαθιά, από τους εσωτερικούς μύες, που εφάπτονται με την σπονδυλική στήλη. Γνωρίζοντας που κατοικεί η δύναμη, μαθαίνουμε πως να την ενεργοποιούμε και να την ελέγχουμε, αναπνέοντας σωστά. Σαν αποτέλεσμα, τα άκρα μας παραμένουν χαλαρά και ευλύγιστα, χωρίς εντάσεις, αλλά με το μέγιστο της έκτασης της κίνησής τους, και της ελαστικότητάς τους.